PTCP
Search…
Thiết lập RS trên Amibroker
Chỉ số RS được cập nhật vào trường dữ liệu "Open Interest"
Chỉ số sức mạnh giá (RS) được cập nhật vào trường dữ liệu "Open Interest" trong nhóm các chỉ số "Indicator". PTCP sẽ hướng dẫn sử dụng chỉ số RS trong phân tích :
Mở Amibroker chọn "Charts" --> Open Interest và click double chuột trái
Tuy nhiên chúng ta không sử dụng trực tiếp chỉ số RS này để phân tích do vậy PTCP khuyến nghị không cho hiển thị thô các giá trị này --> chọn Hiden
Tiếp tục kéo chỉ số " EMA " xuống phần chị số Open Interest. Chúng tôi thiết lập ngắn hạn trung bình 5 phiên cho Open Interest. Và đây là giá trị chúng ta dùng để phân tích trên phần mềm
Ví dụ thực tế mã HBC : Chúng ta có thể nhận thấy được 2 giai đoạn của cổ phiếu này. Theo đó giai đoạn 1 là giai doạn mã này dẫn đầu thị trường một thời gian khá dài và biến động trong khung 60 - 90 điểm. Sau khi điều chỉnh thì nhanh chóng trở lại trạng thái dẫn đầu. Sau đó thì cổ phiếu này không còn giữ vừng xu thế nữa vào nhanh chóng về vùng thấp hơn và mất vị thế đây là giai đoạn chúng ta nên rời khỏi và tìm kiếm cổ phiếu khác. Hiện tại HBC đang có đấu hiệu quay lại tuy vậy về dài hạn chúng ta cần sự xác nhận khi mã đó phải ổ định ở vùng trên.
Tương tự mã VIC : Hiện tại mã VIC vẫn đang giử vị thế dẫn đầu của mình. Hôm nay 16/04/2018 chúng ta vẫn thấy VIC tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội của mình. Nếu đang giữ mã VIC bạn đang nắm cổ phiếu trong nhóm 5% cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường thời gian qua. Với chỉ báo RS này chúng tôi cho rằng vẫn tiếp tục nắm giữ cho đến khi vị thế dẫn đầu này mất đi.
Copy link