PTCP
Search…
Xếp hạng chỉ số (IR)
Index Rating là điểm xếp hạng sức mạnh các chỉ số trên thị trường, Ngành ..v.v.
IR là điểm xếp hạng các nhóm chỉ số trên thị trường hoặc các nhóm chỉ số ngành. Phương thức tính toán cũng gần tương tự như chỉ số Sức Mạnh Giá (RS) tuy nhiên sẽ có sự điều chỉnh về chu kỳ tính toán để đảm báo tính ổn định của chỉ số.
Mức điểm tính cho nhóm chỉ số cũng được quy đổi từ 1 đến 99 điểm. Mức điểm càng cao thì dòng tiền tập trung vào ngành đó càng mạnh.
IR Được tính dựa trên % thay đổi giá trị chỉ số của ngành này so với tất cả các ngành còn lại.
Biểu đồ Ngành
Biểu đồ Vốn hóa
Thay đổi % 1 ngày
Thay đổi % 1 Tuần
Thay đổi % 1 tháng
Thay đổi % 1 năm
Copy link