PTCP
Search…
Bản đồ sức mạnh ngành
hướng dẫn sử dụng bản đồ ngành trong phân tích
Biểu đồ ngành là bảng thể hiện sức mạnh của nhóm ngành hoặc nhóm cổ phiếu trên thị trường được biểu hiện bằng chuổi màu dễ dàng nhận diện và trực quan.
Phân tích ngành là mắc xích quan trọng trong phân tích Top - Down. Trong phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật việc đánh gía trạng thái thị trường chung rồi đến ngành rồi đến cổ phiếu là phương pháp được đánh giá là hiệu quả nhất.
Bản đồ ngành ra đời để việc phân tích ngành trở nên đơn giản và dễ hiểu. Sau khi chúng ta phân loại các nhóm ngành cũng như các cổ phiếu thuộc rổ chỉ số thì việc tính toán chỉ số ngành quyết định khá nhiều đến việc tìm được ngành đang có sự quan tâm của thị trường.
PTCP xây dựng bộ điểm số xếp hạng mức tăng / giảm giữa các ngành với nhau bằng chỉ số IR
Với quy chuẩn màu của PTCP với chỉ số IR chúng ta có được bản đồ ngành với cái nhìn trực quan :
Biểu đồ Vốn Hoá
Biểu đồ Ngành
Màu xanh thể hiện sực khoẻ tốt cũng như có mức tăng / giảm tốt hơn so với các ngành còn lại.
Tất nhiên ở đây PTCP không ám chỉ ngành màu đỏ không thể đầu tư vì trong mỗi ngành đều có nhóm cổ phiếu mạnh đi ngược với nhóm chỉ số ngành này. Ví dụ : Ngành thực phẩm thời điểm hiện tại 17/04 thì các mã như VNM, SAB, KDF ..v..v.. chiếm tỷ trọng vốn hoá lớn đang trên dằ suy giảm kéo chỉ số ngành này giảm mạnh tuy nhiên nếu để ý kỹ thì nhóm ngành thuỷ sản với các mã ANV, VHC ...v.v... lại trong nhóm dẫn đầu thậm chí nằm trong nhóm 1% cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.
Tuy nhiên việc lựa chọn được nhóm cổ phiếu đi ngược thì khá khó khăn và gặp nhiều rủi ro hơn.
Chúng ta có 2 phương án để đầu tư dựa vào bản đồ ngành :
  1. 1.
    Ngành có dòng tiền mạnh ổn định : Là ngành có dãi màu xanh liên tục hoặc từ vàng lên xanh một khoảng thời gian ổn định
2. Ngành có dấu hiệu khởi sắc : Các ngành trước khi dẫn đầu đều có chuyển biến như vậy tuy nhiên không phải sự khởi sắc nào cũng thành công. Tuy vậy đây là một trong vài ngành có thể theo dõi để nắm bắt sớm cơ hội.
Copy link