PTCP
Search…
Chỉ số sức mạnh giá ( RS )
Chỉ số quan trọng ưa thích của CAN SLIM trong việc tìm kiếm cổ phiếu dẫn đầu
Một trong những khó khăn nhất trong quá trình đầu tư chứng khoán là tìm kiếm cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.
Nghiên cứu về External Relative Strength (Sức mạnh giá) sẽ giúp bạn “gỡ rối” khó khăn trên. Sức mạnh giá là một chỉ số phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư sàng lọc ra các cổ phiếu “mạnh mẽ” về giao dịch trên thị trường so với các cổ phiếu khác.
Có những cổ phiếu tăng gấp 2, 3 lần nhưng cũng có cổ phiếu chỉ tăng có 10 – 20%, việc tìm đúng các cổ phiếu dẫn đầu trong hơn 300 mã chứng khoán đang giao dịch trở nên dễ dàng hơn nhờ chỉ số Sức mạnh giá.
Phương pháp tính chi số :
Chỉ số sức mạnh giá được tính dựa trên % thay đổi giá của tất cả cổ phiếu trên thị trường trong một khoảng thời gian. Sau đó được lượng hóa về điểm số từ 1 đến 99 điểm. Chúng ta có thể hiểu nôm na như sau : Trên thị trường có 1000 mã cổ phiếu chúng ta bắt đầu tính % thay đổi giá trong 1 năm. Rồi sắp xếp lại tự cao đến thấp và bắt đầu chấm điểm từ thấp đến cao. Như vậy ở mức điểm 99 chúng ta có 10 mã và mã này nằm trong nhóm 1% cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường trong 1 năm.
Dãy màu xanh lá là thể hiện màu chỉ số RS và là một trong các mã đã và đang dẫn đầu thị trường.
Tương tự như phân tích giá thì phân tích chỉ báo RS cũng cần phân tích xu hướng để xác định khi nào một cổ phiếu không còn dẫn dắt thị trường.
Nhận diện được thị trường giá xuống (điều chỉnh ) dựa trên chỉ số RS này ?
Chúng ta có thể nhận thấy được điều này khi để ý nhóm cổ phiếu dẫn đầu có sự thay đổi. Nhóm cổ phiếu dẫn đầu bị xâm chiếm bởi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhóm cổ phiếu mất thanh khoản hoặc các cổ phiếu phòng thủ.
Tại sao ? Chúng ta có thể lý giải việc này dựa trên nguyên lý xây dựng chỉ số khi thị trường xuống giá các cổ phiếu mất thanh khoản, các cổ phiếu phòng thủ thường biến động giảm rất ít ( do lúc thì trường tăng nó cũng không tăng giá ). Do vậy việc nhóm cổ phiếu này lên dẫn đầu chứng tỏ thị trường đang có sự điều chỉnh mạnh.
Phương pháp lựa chọn ra danh mục cổ phiếu có tiềm năng hoặc đang dẫn đầu
Dòng tiền mới bắt đầu chảy vào: chọn cổ phiếu có thứ hạng ở thấp và bắt đầu tăng thứ hạng mạnh mẽ và ổn định, tuy nhiên phương pháp này có rủi ro là có thể đây là dòng tiền đầu cơ cực ngắn do đó nên mua cổ phiếu thể hiện việc tăng tương đối ổn định với xếp hạng tối thiểu từ 60 trở lên.
Dòng tiền duy trì ổn định: chọn các cổ phiếu duy trì thứ hạng ở mức cao thường là trên 80 điểm, tuy nhiên đây là những cổ phiếu đã tăng một thời gian do đó có rủi ro dòng tiền có thể thoát khỏi cổ phiếu này do đó nên mua cổ phiếu loại này khi giá điều chỉnh sau đó tăng lại nhưng thứ hạng vẫn duy trì trên cao.
Copy link