PTCP
Search…
Cài PT®Data Plugin (EOD - Intraday)
Phần mềm cập nhật dành riêng cho Amibroker 5.5 trở lên
Hướng dẫn cài đặt phần mềm cập nhật dữ liệu cho AMIBROKER
 • Tải phần mềm : Plugin For Amibroker - Đây là nền tảng công nghệ mới giúp việc cài đặt cũng như sử dụng Ami tiện dụng và dễ dàng.
Chọn "Typical"
Mở phần cài đặt lên nhấn "Next"
Sau khi tải Plugin Amibroker về mình cài đặt vào máy.
Nhấn "Instal" để phần mềm tự cài đặt. Ấn "Finish" khi hoàn tất.
Sau khi hoàn tất mở phần mềm Amibroker lên :
Tạo thư mục dữ liệu EOD ( Có điều chỉnh giá cuối ngày )
Tạo thư mục dữ liệu mới ( có thể bỏ qua bước này nếu sử dụng luôn thư mục dữ liệu mặc định trên Amibroker )
Đặt tên thư mục data mới và ấn vào "Create"
Chọn "Data source"
Đăng nhập để Amibroker tự động cập nhật kết nối dữ liệu với PTCloud bằng User/pass đã đăng ký trên www.phantichcophieu.com
Vậy là chúng ta chỉ cần mở Amibroker lên là có dữ liệu mà không phải cần làm gì thêm
Trong trường hợp không thấy ô đăng nhập vui lòng nhấn chuột phải vào chử "OK" màu xanh góc cuối màn hình.
Tạo thư mục dữ liệu INTRADAY ( cập nhật tự động liên tục trong phiên xem theo phút nhưng không có điều chỉnh giá )
 1. 1.
  Đổi tên thư mục (nếu muốn)
 2. 2.
  Bỏ chọn thư mục mặc định ( vì thường sẽ dùng dữ liệu EOD làm mặc định )
 3. 3.
  Nhấn Create
 1. 1.
  Chọn Plugin : PTQuote Amibroker
 2. 2.
  Chọn số phiên hiển thị thường mặc định 1000 đến 10000 ( do Intraday xem theo phút nên đồ thị xem ngắn hạn để chọn thời điểm mua bán trong phiên không chọn quá nhiều làm nặng máy )
 3. 3.
  Chọn khung thời gian mặc định theo Tick, Giây, Phút đều được
 4. 4.
  Nhấn OK để hoàn thành
Nếu khách hàng cần cài đặt thêm Intaday có thể vào Tools --> Preferences -> Chọn Tab "Intraday" như hình dưới để thiết lập thêm khung thời gian xem theo nhu cầu (ngoài khung thời gian mặc định trên Amibroker)
Copy link