PTCP
Search…
Cài đặt phần mềm PTData
Phần mềm có thể sử dụng cho Amibroker, Metastock, MT4 (Metatrader 4)
Tải phần mềm cập nhật dữ liệu PTQuote - EOData
Cài đặt phần mềm "PTData" sau khi cài đặt xong chúng ta kích hoạt phần mềm bằng chính User / Pass được đăng ký trên www.phantichcophieu.com
Sau khi cài đặt theo hướng dẫn dưới đây thì có thể sử dụng MetaStock để lấy dữ liệu từ thư mục được "Cấu hình"
Có thể cấu hình lưu dữ liệu vào thư mục chỉ định
Tải dữ liệu bằng tay. Có thể tải dữ liệu trong phiên giao dịch hệ thống sẽ tự động tổ hợp dữ liệu EOD tạm tính trong phiên. Lưu ý là nên cập nhật thêm ít nhất 1 lần sau 16h hàng ngày để cập nhật dữ liệu EOD chính xác nhất
Xuất dữ liệu cho phần mềm MT4 : Lưu ý phải "Tải dữ liệu" về máy trước khi thực hiện thao tác xuất dữ liệu MT4 này
Sử dụng dữ liệu EOD này cho phần mềm Amibroker
Mở Amibroker --> File --> Database settings --> Metastock data plug-in
Sau đó chọn số phiên hiển thị và nhấn vào "Configure"
Chọn thư mục lưu dữ liệu khi tải từ phần mềm PTQuote --> cho File " Master"
Sau khi chọn xong nhấn "Retrieve symbols" nó báo done là thành công ân Ok để kết thúc
Copy link