50 Cổ phiếu dẫn đầu

Danh sách 50 cổ phiếu đang mạnh nhất thị trường

" CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU " là tập hơp danh mục nhóm cổ phiếu. Trong đó nổi bật là nhóm 50 cổ phiếu tăng mạnh nhất được lọc theo tiêu chí RS.

Danh mục cổ phiếu thuộc nhóm này phải đáp ứng các điều kiện sau :

  1. Cổ phiếu có RS hiện tại trên 70 tức phải nằm trong nhóm 30% cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường.

  2. Giá trị giao dịch bình quân trong 5 ngày gần nhất trên 100 triệu/phiên tối thiểu

  3. Doanh nghiệp không nằm trong nhóm bị kiểm soát

PTCP không khuyến nghị đầu tư vào các cổ phiếu dưới mệnh giá

Các công cụ theo dõi, tra cứu cơ bản & PTKT