Tín hiệu mua trong phiên

Tín hiệu mua là chỉ báo tự động dựa trên chỉ số dòng tiền của PTCP tự nghiên cứu và phát triển

Chỉ báo tín hiệu mua là tín hiệu cảnh báo sớm việc dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại để có thể tham gia đầu tư. Điều kiện ra tín hiệu như sau :

  • Cỗ phiếu phải trải qua giai đoạn điều chỉnh tối thiểu là 2 tuần

  • Dòng tiền quay trở lại sau khi xác nhận đáy hỗ trợ gần nhất ( Tính toán dòng tiền được PTCP cập nhật điều chỉnh và là chỉ báo độc quyền )

  • Tín hiệu không xuất hiện quá 3 lần liên tiếp hoặc không xuất hiện nếu giá tăng trên 20% sau tín hiệu đầu tiên.

  • Tín hiệu ra tự động dựa trên dòng tiền bản thân mỗi cổ phiếu

Lưu ý không lựa chọn các cổ phiếu có dấu hiện tăng nóng, mất thanh khoản hoăc giao dịch không ổn định

PTCP có thể chọn mã VHC ra tín hiệu trong phiên giao dịch 17/04/2018 ( Quan điểm mang tính chủ quan của PTCP không có khuyến nghị mua bán )

https://phantichcophieu.com/tin-hieu-mua.html